NEW

โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดทำแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่2

วันที่ 2 สิงหาคม  2564   เวลา 10.00 น.  ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์​ นายแพทย์​ถวัลย์วงค์​ รัตนสิริ แพทย์​หญิง​แสงโสม​ สีนะวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​นายแพทย์ธเนศ  รังษีขจี  ​ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ บุคลากร​ ได้ร่วมจัดทำพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ ให้ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้าน  ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยแบบ new normal 12 กรกฎาคม 2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.09 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยแบบ new normal  จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ประจำมหาวิทยาลัยฯ (ต้นกันเกรา) ณ  บริเวณสระแก้วราชภูมิ  ในโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 250 เตียง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามราชภัฏร้อยเอ็ดเสลภูมิ  ณ อาคารศรีรัศมี์ยุวชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  รองอธิการบดี   พร้อมผู้บริหารให้การจต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดในการจัดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จัดตั้งเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย คือ ไม่มีไข้ ปริมาณออกซิเจน มากกว่า 95% ภาพเอกซเรย์ทรวงอกปกติ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 250 เตียง และในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการนำผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา จำนวน 50 ราย

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 คือ โรงพยาบาลสนามราชภัฏร้อยเอ็ดเสลภูมิ สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ได้จำนวน 250 เตียง โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เสียสละอาคารศรีรัศมี์ยุวชนใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม  และขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนเป็นระบบออนไลน์แทน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ใช้ในการต้อนรับชาวร้อยเอ็ดที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิดเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร แลปริมณฑลกลับบ้านขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และยินดีต้อนรับคนร้อยเอ็ดทุกคน ในส่วนของพี่น้องชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยฯ ท่านอธิการบดีได้สั่งการให้มีคณะทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน พร้อมขอให้ทุกท่านมั่นใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด

 

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  (AstraZeneca)
จำนวน  440   โด็สสำหรับบุคลากรและนักศึกษา  (รอบที่ 1) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดฉีด  วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564  ณ  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  เวลา 13.00-15.00 น.การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีน*นอนพักผ่อนให้เพียงพอ  *งดเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และแอลกอฮอร์*งดยาไมเกรน งดการออกกำลังกายอย่างหักโหม    *ดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 มิลลิลิตร ก่อนและหลังฉีด (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.  ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วย ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามแห่งที่2   ณ อาคารศรีรัศมี์ยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีเตียงรองรับผู้ป่วยประมาณ 250 เตียง  ซึ่งจัดเป็น พื้นที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด-19 และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนประมาณ 250 เตียง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ก็เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้รับแจ้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้พิจารณาในส่วนนี้ว่าถ้ามีเรื่องที่สามารถที่จะช่วยได้ ทางมหาวิทยาลัยฯ  ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดในการที่จะช่วย แต่ว่ายังมีนักศึกษา ประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ว่า หากมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วจะมีผลกระทบในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้มีการปรับความเข้าใจเพิ่มเติมไปบ้างแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯก็จะได้มีประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องของความเข้าใจร่วมกัน ในการตระหนักร่วมกันที่จะช่วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน เพื่อพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกคน (เพิ่มเติม…)

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.09 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ท่านนายแพทย์จตุรงค์​ ธีระกนก, ท่านปรีชา​ อารยะสัจพงษ์, ท่านดร.ธนกร​ เชื้อจำรูญ, ท่านกรวิทย์​ บัวพันธ์, ผอ.นฤมล​ ทิพชัย​ และผศ.เกษศิรินทร์​ ภิญญาคง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน ได้แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ม.รอ. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.39 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีท่านนายแพทย์จตุรงค์ ธีระกนก รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดทำแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 5  กรกฎาคม 2564   เวลา 10.00 น.  ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์​ นายแพทย์​ถวัลย์วงค์​ รัตนสิริ แพทย์​หญิง​แสงโสม​ สีนะวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​นายแพทย์ธเนศ  รังษีขจี  ​ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ บุคลากร​ ได้ร่วมจัดทำพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​  ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​

(เพิ่มเติม…)

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จึงได้จัดให้มีพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน อันเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่แสดงถึงความสำเร็จและความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนวิชาชีพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี อย่างชื่นชมยินดี (เพิ่มเติม…)