การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 (118/2560) วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_4206

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 7 (118/2560)  วันที่ 27  กรกฎาคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_4170 dsc_4174 dsc_4176 dsc_4177 dsc_4179 dsc_4180 dsc_4183 dsc_4186 dsc_4189 dsc_4191 dsc_4196 dsc_4202 dsc_4204 dsc_4206 dsc_4207 dsc_4208 dsc_4209 dsc_4211 dsc_4216 dsc_4226 dsc_4227 dsc_4229 dsc_4231 dsc_4233 dsc_4239 dsc_4240 dsc_4241 dsc_4242 dsc_4245 dsc_4246