การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (123)/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.

dsc_8086

วันที่ 28  ธันวาคม  2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12 (123)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน..dsc_8049 dsc_8052 dsc_8055 dsc_8058 dsc_8060 dsc_8062 dsc_8066 dsc_8067 dsc_8068 dsc_8069 dsc_8073 dsc_8081 dsc_8082 dsc_8084 dsc_8086 dsc_8092 dsc_8097 dsc_8104 dsc_8105 dsc_8107 dsc_8112 dsc_8113 dsc_8124 dsc_8127 dsc_8130 dsc_8140 dsc_8143 dsc_8170 dsc_8172