การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (126)/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_4533

เวลา 09.39 น. วันที่ 21 มีนาคม  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3 (126)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   dsc_4566 dsc_4564 dsc_4561 dsc_4559 dsc_4558 dsc_4556 dsc_4554 dsc_4550 dsc_4547 dsc_4539 dsc_4536 dsc_4533 dsc_4527 dsc_4523 dsc_4520 dsc_4519 dsc_4518 dsc_4517 dsc_4514