การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (139)/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562

dsc_5108-copy

เวลา 09.09 น. วันที่  28  มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3(139)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม…dsc_5115-copydsc_5021 dsc_5022-copy dsc_5026-copy dsc_5028-copy dsc_5033-copy dsc_5039-copy dsc_5041-copy dsc_5045-copy dsc_5050-copy dsc_5053-copy dsc_5066-copy dsc_5071-copy dsc_5074-copy dsc_5077-copy dsc_5080-copy dsc_5083-copy dsc_5086-copy dsc_5090-copy dsc_5093-copy dsc_5095-copy dsc_5100-copy dsc_5103 dsc_5108-copy dsc_5112-copy dsc_5115-copy dsc_5117-copy dsc_5119-copy dsc_5122-copy dsc_5123-copy dsc_5125-copy dsc_5127-copy dsc_5130-copy dsc_5132-copy dsc_5134-copy dsc_5137-copy dsc_5138-copy dsc_5141-copy dsc_5143-copy dsc_5146-copy dsc_5153-copy dsc_5154-copy dsc_5159-copy dsc_5162-copy dsc_5165-copy dsc_5168-copy dsc_5173-copy dsc_5180-copy