การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (142) /2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_6356

วันนี้(1 สิงหาคม  2562) เวลา 09.09 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4(142)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม…

dsc_6284 dsc_6366 dsc_6363 dsc_6362 dsc_6356 dsc_6352 dsc_6347 dsc_6345 dsc_6344 dsc_6342 dsc_6340 dsc_6338 dsc_6334 dsc_6333 dsc_6331 dsc_6329 dsc_6327 dsc_6325 dsc_6323 dsc_6322 dsc_6320 dsc_6317 dsc_6315 dsc_6307 dsc_6304 dsc_6300 dsc_6292 dsc_6290