การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.19น.

dsc_6933

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 7/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสนี้ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร  ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์   คณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

dsc_6927 dsc_6930 dsc_6931 dsc_6933 dsc_6936 dsc_6938 dsc_6945 dsc_6949 dsc_6951 dsc_6955 dsc_6957 dsc_6961 dsc_6967