การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง(U-School Mentoring):

dsc_0231

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง(U-School Mentoring):โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 20 สถาบัน และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

dsc_0168 dsc_0170 dsc_0171 dsc_0172 dsc_0174 dsc_0175 dsc_0179 dsc_0181 dsc_0185 dsc_0186 dsc_0187 dsc_0190 dsc_0194 dsc_0195 dsc_0196 dsc_0197 dsc_0198 dsc_0199 dsc_0200 dsc_0202 dsc_0204 dsc_0206 dsc_0207 dsc_0209 dsc_0213 dsc_0215 dsc_0216 dsc_0217 dsc_0222 dsc_0223 dsc_0224 dsc_0225 dsc_0227 dsc_0231