กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน

dsc_0132

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน กลุ่มครูและนักเรียน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (9 กรกฎาคม 2561)

dsc_0007 dsc_0009 dsc_0026 dsc_0028 dsc_0029 dsc_0030 dsc_0031 dsc_0033 dsc_0034 dsc_0037 dsc_0041 dsc_0042 dsc_0043 dsc_0044 dsc_0048 dsc_0049 dsc_0051 dsc_0053 dsc_0054 dsc_0055 dsc_0057 dsc_0058 dsc_0060 dsc_0065 dsc_0076 dsc_0079 dsc_0085 dsc_0095 dsc_0098 dsc_0101 dsc_0134 dsc_0135