กีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0249

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานกีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มศรีรัศมิยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณบดีทุกคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

dsc_0719 dsc_0722 dsc_0725 dsc_0726 dsc_0739 dsc_0740 dsc_0742 dsc_0744 dsc_0746 dsc_0752 dsc_0763 dsc_0794 dsc_0802 dsc_0810 dsc_0811 dsc_0832 dsc_0836 dsc_0852 dsc_0858 dsc_0866 dsc_0889 dsc_0931 dsc_0970dsc_0166 dsc_0170dsc_0203 dsc_0196 dsc_0193 dsc_0190 dsc_0188    dsc_0185 dsc_0183 dsc_0179 dsc_0176dsc_0219dsc_0222dsc_0249