คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วันที่ 2

dsc_6054-copy

วันที่ 2  สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูพี่เลี้ยงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นวันที่ 2  มีครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง..dsc_5875-copy dsc_6202 dsc_6201 dsc_6200 dsc_6199 dsc_6198 dsc_6196 dsc_6194 dsc_6192 dsc_6191 dsc_6190 dsc_6189 dsc_6188 dsc_6187 dsc_6186 dsc_6184 dsc_6171 dsc_6170 dsc_6166 dsc_6159 dsc_6157 dsc_6154 dsc_6148 dsc_6147 dsc_6144 dsc_6142 dsc_6140 dsc_6138 dsc_6134 dsc_6130 dsc_6121 dsc_6119 dsc_6118 dsc_6116 dsc_6111 dsc_6109 dsc_6107 dsc_6098-copy dsc_6097-copy dsc_6094-copy dsc_6087-copy dsc_6085-copy dsc_6083-copy dsc_6080-copy dsc_6077-copy dsc_6075-copy dsc_6072-copy dsc_6070-copy dsc_6065-copy dsc_6055-copy dsc_6054-copy dsc_6047-copy dsc_6039-copy dsc_6036-copy dsc_6031-copy dsc_6030-copy dsc_6028-copy dsc_6023-copy dsc_6013-copy dsc_6012-copy dsc_6008-copy dsc_6007-copy dsc_6005-copy dsc_6002-copy dsc_6001-copy dsc_6000-copy dsc_5999-copy dsc_5998-copy dsc_5989-copy dsc_5985-copy dsc_5983-copy dsc_5982-copy dsc_5980-copy dsc_5978-copy dsc_5976-copy dsc_5972-copy dsc_5965-copy dsc_5963-copy dsc_5958-copy dsc_5957-copy dsc_5954-copy dsc_5948-copy dsc_5946-copy dsc_5939-copy dsc_5936-copy dsc_5926-copy dsc_5907-copy dsc_5905-copy dsc_5904-copy dsc_5898-copy dsc_5895-copy dsc_5894-copy dsc_5890-copy-2 dsc_5887-copy dsc_5884-copy dsc_5883-copy-copy dsc_5880-copy-2 dsc_5879-copy-copy