คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วันที่ 3

dsc_6364

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุม  EDU 206  ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูพี่เลี้ยงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นวันที่ 3  มีครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง..

dsc_6255 dsc_6258 dsc_6260 dsc_6263-copy dsc_6266-copy dsc_6267 dsc_6270-copy dsc_6271-copy dsc_6275 dsc_6279-copy dsc_6280 dsc_6281 dsc_6285-copy dsc_6286-copy dsc_6287 dsc_6292 dsc_6295 dsc_6299 dsc_6301 dsc_6306-copy dsc_6309-copy dsc_6315 dsc_6319 dsc_6321-copy dsc_6332-copy dsc_6333 dsc_6335-copy dsc_6338 dsc_6339 dsc_6340 dsc_6341 dsc_6345 dsc_6352 dsc_6355 dsc_6357 dsc_6360 dsc_6364 dsc_6365 dsc_6384 dsc_6386 dsc_6388 dsc_6390 dsc_6399 dsc_6400 dsc_6404 dsc_6408 dsc_6409 dsc_6429 dsc_6431 dsc_6434 dsc_6437 dsc_6438 dsc_6446 dsc_6455 dsc_6477 dsc_6478  dsc_6482 dsc_6483 dsc_6484 dsc_6486 dsc_6487