คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครู

dsc_0497

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้รับเกียรติจากบุคลากรบริษัทจัดหางาน ท็อปกัน จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน เรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งานทำ และในช่วงบ่ายได้มีการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาอีกด้วย

dsc_0284-1 dsc_0288 dsc_0291 dsc_0293 dsc_0296 dsc_0299 dsc_0308 dsc_0312 dsc_0318 dsc_0320 dsc_0324 dsc_0329 dsc_0334 dsc_0336 dsc_0345 dsc_0347 dsc_0355 dsc_0360 dsc_0362 dsc_0364 dsc_0365 dsc_0367 dsc_0368 dsc_0381 dsc_0387 dsc_0393 dsc_0395 dsc_0396 dsc_0400 dsc_0403 dsc_0407 dsc_0414 dsc_0420 dsc_0430 dsc_0434 dsc_0436 dsc_0443 dsc_0445 dsc_0447 dsc_0464 dsc_0473 dsc_0479 dsc_0480 dsc_0481 dsc_0485 dsc_0489 dsc_0491 dsc_0492 dsc_0497 dsc_0499 dsc_0501 dsc_0507 dsc_0509 dsc_0517 dsc_0521 dsc_0531 dsc_0536-1 dsc_0538 dsc_0539 dsc_0542 dsc_0546 dsc_0546-1 dsc_0549 dsc_0552 dsc_0553 dsc_0554 dsc_0555 dsc_0557 dsc_0558 dsc_0559 dsc_0561 dsc_0562 dsc_0563 dsc_0566 dsc_0569 dsc_0584 dsc_0586 dsc_0589 dsc_0592 dsc_0593 dsc_0595 dsc_0598 dsc_0599 dsc_0600 dsc_0602 dsc_0603 dsc_0604 dsc_0605