คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2562

58378928_829772764088008_6527468619033477120_n

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบหมายให้ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม ชั้น2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (ขอบคุณภาพข่าว คุณโชคชัย  ศรีชัย)57750803_379935646194425_668012640257179648_n 58374701_647538315707178_3602097145970163712_n 58378928_829772764088008_6527468619033477120_n 58380520_338977166973930_5347327192252547072_n 58939933_636656356775895_8221484203968036864_n