คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ. รอ. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานกับการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0152

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานกับการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวรายงาน ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “ Brand & Product Knowledge” โดยคุณอินทัช รักวงษ์ฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ด เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดรุ่นใหม่ในยุค Thailand 4.0

dsc_0039 dsc_0041 dsc_0042 dsc_0045 dsc_0048 dsc_0049 dsc_0057 dsc_0058 dsc_0070 dsc_0071 dsc_0085 dsc_0113 dsc_0124 dsc_0136

dsc_0301 dsc_0292

dsc_0144 dsc_0147 dsc_0149 dsc_0152 dsc_0157 dsc_0171 dsc_0175 dsc_0177 dsc_0182 dsc_0183 dsc_0238 dsc_0239 dsc_0241 dsc_0247 dsc_0250 dsc_0253 dsc_0279 dsc_0280