ครุศาตร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 4 สิงหาคม 2561

dsc_6704-copy

วันที่ 4 สิงหาคม 2561  เวลา 09.09 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานในโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  มีคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพร้อมเพรียง และมีผู้ปกครอง นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง

 

dsc_6655-copy dsc_6658-copy dsc_6660-copy dsc_6661-copy dsc_6663-copy dsc_6666-copy dsc_6667-copy dsc_6669-copy dsc_6671-copy dsc_6678-copy dsc_6694-copy dsc_6697-copy dsc_6699-copy dsc_6704-copy dsc_6714-copy dsc_6718-copy dsc_6721-copy dsc_6722-copy dsc_6724-copy dsc_6727-copy dsc_6729-copy dsc_6731-copy dsc_6732-copy dsc_6750-copy dsc_6755-copy dsc_6768-copy dsc_6770-copy dsc_6779-copy dsc_6853 dsc_6861 dsc_6870 dsc_6873 dsc_6889 dsc_6893 dsc_6907 dsc_6908 dsc_6910 dsc_6914 dsc_6917