ค่ายพุทธบุตร

dsc_0272

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0002 dsc_0005 dsc_0011 dsc_0015 dsc_0018 dsc_0029 dsc_0033 dsc_0036 dsc_0063 dsc_0070 dsc_0081 dsc_0087 dsc_0110 dsc_0116 dsc_0123 dsc_0127 dsc_0131 dsc_0138 dsc_0141 dsc_0145 dsc_0152 dsc_0154 dsc_0170 dsc_0174 dsc_0193 dsc_0195 dsc_0197 dsc_0203 dsc_0219 dsc_0222 dsc_0229 dsc_0235 dsc_0237 dsc_0239 dsc_0245 dsc_0256 dsc_0260 dsc_0268 dsc_0270 dsc_0283