งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560

dsc_8341

วันที่ 28 ธันวาคม  2560  เวลา 18.49 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย  ภูมิพันธุ์  ประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560  พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย  ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด  พร้อมมอบโชคและอวยพรปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชและพระนาคปรกเมืองไพร ได้โปรดปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประสบความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดปี 2561

dsc_8317 dsc_8320 dsc_8322 dsc_8337 dsc_8341 dsc_8352 dsc_8356 dsc_8359 dsc_8360 dsc_8363 dsc_8382 dsc_8394 dsc_8397 dsc_8400 dsc_8404 dsc_8409 dsc_8411 dsc_8413 dsc_8416 dsc_8419 dsc_8421 dsc_8424 dsc_8426 dsc_8428 dsc_8431 dsc_8432 dsc_8434 dsc_8437 dsc_8439