นักศึกษา มรภ.รอ. ร่วมใจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

dsc_1101

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมพลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0955 dsc_0960 dsc_0965 dsc_0974 dsc_0975 dsc_0976 dsc_0981 dsc_0982 dsc_0985 dsc_0988 dsc_0990 dsc_0993 dsc_1002 dsc_1004 dsc_1005 dsc_1006 dsc_1009 dsc_1010 dsc_1020 dsc_1021 dsc_1032 dsc_1036 dsc_1037 dsc_1040 dsc_1045 dsc_1046 dsc_1049 dsc_1054 dsc_1063 dsc_1066 dsc_1069 dsc_1071 dsc_1074 dsc_1075 dsc_1076 dsc_1077 dsc_1085 dsc_1091 dsc_1097 dsc_1101 dsc_1103 dsc_1105