บรรยากาศสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0042

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 แบบไม่มีการสอบข้อเขียน ได้มีโอกาสเข้าศึกษาใน 4 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในรอบนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สำนักวิชาการและประมวลผล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและส่งประกาศฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 043-556004 หรือที่ https://academic.reru.ac.th/

dsc_0003 dsc_0004 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0008 dsc_0010 dsc_0012 dsc_0013 dsc_0015 dsc_0016 dsc_0017 dsc_0019 dsc_0022 dsc_0024 dsc_0025 dsc_0027 dsc_0031 dsc_0032 dsc_0040 dsc_0041 dsc_0042 dsc_0046 dsc_0047 dsc_0048 dsc_0050 dsc_0054 dsc_0056 dsc_0058 dsc_0063 dsc_0064 dsc_0069 dsc_0072 dsc_0074 dsc_0076 dsc_0080 dsc_0084 dsc_0087 dsc_0089 dsc_0090 dsc_0094 dsc_0097 dsc_0099