ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

วัน เดือน ปี เวลา โครงการ / กิจกรรม  / งาน ผู้บันทึกภาพ / ผู้จัดงาน สถานที่จัดงาน
6 ตุลาคม 2560 09.09น-12.00 น.  ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมพิธีอัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตร” ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระ  วงค์ไชยชาญ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
11  ตุลาคม 2560 13.00น.-16.30 น.  ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 นางจริยาภรณ์ มะละปะที

คณะครุศาสตร์

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์
13 ตุลาคม 2560 06.30 น.-08.30 น.  ผู้รักษาราชกการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายธีระ  วงค์ไชยชาญ

รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
13  ตุลาคม  2560 16.30 น.-20.00น. มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

 

นางจริยาภรณ์ มะละปะที

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด