ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีลมแรง ในช่วงฤดุหนาวปี พ.ศ. 2560-2561

995800910995800910

img_20171225_0003995800910995800910