ประชุมคณาจารย์ภาษาต่างประเทศ

33961317_10213876522761157_3506301233327505408_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานในที่ประชุมคณาจารย์กลุ่มภาษาต่างประเทศ โดยมี ดร. ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดำเนินการประชุม  การประชุมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านศูนย์ภาษา การศึกษานานาชาติกับสถาบันต่างประเทศ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน การสอบวัดมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ หลักสูตรฝึกอบรมบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก อาจารย์ ดร. สัญไชญ ฮามคำไพ

33960764_10213876519401073_823025783860625408_n 33980134_10213876522441149_4381717470646370304_n 34068393_10213876519841084_3202151633907613696_n 34071642_10213876520841109_6565345488940302336_n 34091848_10213876521841134_6947326703286878208_n