ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบเงินสมทบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

70396395_538105196960431_8465051713424850944_o

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา มอบน้ำดื่มสิ่งของและเงินสมทบศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี และคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในการนี้ท่านอธิการบดีได้ให้บุคลากรสังกัดสำนักกิจการนักศึกษา และองค์การนักศึกษา ได้ช่วยเหลือในการจัดชุดสิ่งของไว้สำหรับแจกจ่ายในโอกาสต่อไป.. 

dsc_1521 dsc_1683 dsc_1682 dsc_1681 dsc_1678 dsc_1676 dsc_1674 dsc_1664 dsc_1660 dsc_1658 dsc_1649 dsc_1646 dsc_1645 dsc_1643 dsc_1641 dsc_1639 dsc_1638 dsc_1632 dsc_1627 dsc_1604 dsc_1603 dsc_1581 dsc_1574 dsc_1572 dsc_1571 dsc_1569 dsc_1568 dsc_1567 dsc_1565 dsc_1552 dsc_1550 dsc_1548 dsc_1545 dsc_1544 dsc_1542 dsc_1541 dsc_1539 dsc_1537 dsc_1530 dsc_1528 dsc_152470396395_538105196960431_8465051713424850944_o