ฝ่ายสวัสดิการ มรภ.รอ. จัดการฝึกอบรม”การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย”

dsc_0282

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการฝึกอบรม”การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย” ขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์ภูริต ควินรัมย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กล่าวรายงานว่าการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมการรองรับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถปฏิบัติตามแผนที่รับการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ มาเป็นวิทยากรบรรยาย

dsc_0200 dsc_0202 dsc_0209 dsc_0212 dsc_0219 dsc_0223 dsc_0229 dsc_0236 dsc_0239 dsc_0248 dsc_0252 dsc_0253 dsc_0254 dsc_0258 dsc_0262 dsc_0264 dsc_0266 dsc_0268 dsc_0270 dsc_0278 dsc_0279 dsc_0281 dsc_0285 dsc_0289 dsc_0291 dsc_0292