พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

dsc_1447

เมื่อเวลา 09.39 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ ห้องประชุม  A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โดยมีคณาอาจารย์  คุณครู ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก…dsc_1306 dsc_1309 dsc_1311 dsc_1315 dsc_1319 dsc_1323 dsc_1324 dsc_1325 dsc_1326 dsc_1327 dsc_1328 dsc_1333 dsc_1355 dsc_1356 dsc_1358 dsc_1382 dsc_1387 dsc_1411 dsc_1412 dsc_1419 dsc_1425 dsc_1438 dsc_1440 dsc_1441 dsc_1443 dsc_1447 dsc_1450 dsc_1454 dsc_1456 dsc_1460 dsc_1464 dsc_1467 dsc_1468 dsc_1479 dsc_1486 dsc_1492