พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

dsc_3652

  เมือวันที่ 27 กรกฎาคม  2560  เวลา 08.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2560   โดยมีอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

dsc_3559 dsc_4162 dsc_4155 dsc_4153 dsc_4114 dsc_4094 dsc_3951 dsc_3944 dsc_3923 dsc_3904 dsc_3890 dsc_3823 dsc_3813 dsc_3784 dsc_3762 dsc_3742 dsc_3730 dsc_3728 dsc_3719 dsc_3717 dsc_3694 dsc_3689 dsc_3673 dsc_3652 dsc_3647 dsc_3640 dsc_3625 dsc_3622 dsc_3621 dsc_3609 dsc_3604 dsc_3602 dsc_3599 dsc_3598 dsc_3597 dsc_3578 dsc_3572 dsc_3571 dsc_3564 dsc_3562