มรภ.รอ. ขอแสดงความยินดีกับนายปราโมทย์ ทองสา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกา ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ปี2561

26907739_10214849703981862_6589413691080541695_n

ขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ ทองสา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาแนวคิดและวิธีการสร้างงานโดยศึกษาและเรียนรู้จากศิลปินระดับโลก

22154446_1960346370661710_87066925727710184_n 26992167_10214849705101890_1797416604392669810_n26994106_10214849704221868_3777885242659106128_n26815193_10214849704461874_8604194256484053843_n

ทั้งนี้โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ปี2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) จัดขึ้นโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ(อาเซียน) ซึ่งมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ(รอบที่ 1) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

-ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากอาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์