มรภ.รอ. จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด Freshy Day 2017

dsc_0011

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  “กีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด (Freshy Day 2017)” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด และนายชัชชา บุญสะอาด นายกองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน โดยกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติดดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและต้านยาเสพติด และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กิจกรรมสร้างสุขเพื่อห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด

dsc_0007 dsc_0009 dsc_0011 dsc_0013 dsc_0016 dsc_0019 dsc_0024 dsc_0025 dsc_0026 dsc_0027 dsc_0028 dsc_0029 dsc_0030 dsc_0037 dsc_0042 dsc_0054 dsc_0076 dsc_0079 dsc_0080 dsc_0081 dsc_0091 dsc_0099 dsc_0105dsc_0115 dsc_0125 dsc_0128 dsc_0135 dsc_0151 dsc_0165 dsc_0168 dsc_0184 dsc_0189 dsc_0191 dsc_0194 dsc_0196dsc_0162 dsc_0203 dsc_0204 dsc_0207 dsc_0216dsc_0217 dsc_0220 dsc_0224 dsc_0227 dsc_0235 dsc_0278dsc_0269dsc_0241 dsc_0243   dsc_0282 dsc_0287 dsc_0289 dsc_0290dsc_0292dsc_0293dsc_0295

บรรยากาศภายในงาน ได้มีการเดินขบวนพาเหรดของสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ และกิจกรรมประชุมเชียร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่าจำนวน 1,700 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่วนความพิเศษของปีนี้อยู่ที่กิจกรรม “การแข่งขันการเต้นแอโรบิกน้องใหม่” ซึ่งถือเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางทุกเพศ ทุกวัย เพราะเป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนาน สามารถออกกำลังกายได้ทุกสถานที่ โดยนำท่าออกกำลังกายและท่าเต้นรำมาเต้นให้เข้ากับจังหวะดนตรี โดยผลการแข่งขันมีดังนี้  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะครุศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  รางวัลชมเชย คณะนิติรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ