มรภ.รอ. จัดการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Taewondo Lover’s game” ครั้งที่ 3

dsc_0517

สาขาวิชาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Taewondo Lover’s game” ครั้งที่ 3 ขึ้น ระหว่าง วันที่ 9-10 กันยายน  2560  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  วันที่ 10 กันยายน  2560  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดื ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน และมีอาจารย์จิรวัฒน์ เย็นใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน

dsc_0368 dsc_0369 dsc_0370 dsc_0372 dsc_0374 dsc_0376 dsc_0377 dsc_0383 dsc_0407 dsc_0416 dsc_0417 dsc_0423 dsc_0424 dsc_0427 dsc_0432 dsc_0442 dsc_0444 dsc_0446 dsc_0447 dsc_0452 dsc_0453 dsc_0462 dsc_0477 dsc_0512 dsc_0514 dsc_0520 dsc_0523 dsc_0528 dsc_0530 dsc_0533 dsc_0537 dsc_0539 dsc_0540 dsc_0543 dsc_0544 dsc_0546 dsc_0547 dsc_0555 dsc_0559 dsc_0561 dsc_0563 dsc_0566 dsc_0570 dsc_0578

เปิดเผยว่า โครงการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Taewondo Lover’s game” ได้จัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มพูนทักษาให้แก่นักกีฬาเป็นความสามารถเฉพาะตัว สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนเองในอนาคต เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้นักศึกษาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      โดยสนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการจัดแข่งขันประเภทต่อสู้(เคียวรูกิ) และท่ารำ(พุ่มเซ) แบ่งเป็นระดับยุวชน ระดับเยาวชน และระดับประชาชน หลังจากนั้นมีพิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร ให้แก่ผู้ชนะ และปิดพิธี ภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น