มรภ.รอ.จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (Follow up)

dsc_0702

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Follow up) ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ใหม่ๆมากมาย

dsc_0647 dsc_0655 dsc_0661 dsc_0664 dsc_0665 dsc_0666 dsc_0672 dsc_0674 dsc_0677 dsc_0681 dsc_0682 dsc_0685 dsc_0686 dsc_0687 dsc_0688 dsc_0702 dsc_0710 dsc_0722 dsc_0724 dsc_0727 dsc_0733 dsc_0739 dsc_0740 dsc_0748 dsc_0752 dsc_0754 dsc_0758 dsc_0760 dsc_0762 dsc_0790 dsc_0792 dsc_0819 dsc_0834 dsc_0848 dsc_0849 dsc_0855 dsc_0881 dsc_0882 dsc_0885 dsc_0894 dsc_0897 dsc_0903 dsc_0908 dsc_0910 dsc_0911