มรภ.รอ. จัดค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล

dsc_0668

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จะแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน และกลุ่มที่ 2 คือ วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สำหรับอาจารย์ บุคลากร และครูในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย Dragonfly English Camps Team บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ใหม่ๆมากมาย

dsc_0618 dsc_0625 dsc_0628 dsc_0631 dsc_0637 dsc_0640 dsc_0647 dsc_0656 dsc_0663 dsc_0667 dsc_0668 dsc_0674 dsc_0680 dsc_0683 dsc_0688 dsc_0689 dsc_0694 dsc_0701 dsc_0710 dsc_0718 dsc_0725 dsc_0731 dsc_0732 dsc_0737 dsc_0738 dsc_0742 dsc_0744 dsc_0751 dsc_0753 dsc_0754 dsc_0755 dsc_0760 dsc_0763 dsc_0766 dsc_0771 dsc_0784 dsc_0811 dsc_0821 dsc_0822 dsc_0825 dsc_0826 dsc_0827 dsc_0841 dsc_0842