มรภ.รอ. จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_1825

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะทั้ง 6 คณะ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

dsc_0435  dsc_0438      dsc_0457        dsc_0492 dsc_0494 dsc_0496       dsc_0522 dsc_0543 dsc_0562 dsc_0564 dsc_0584 dsc_0593 dsc_0595 dsc_0614  dsc_1486 dsc_1489 dsc_1493 dsc_1502 dsc_1506  dsc_1521 dsc_1540 dsc_1543 dsc_1544 dsc_1552 dsc_1562 dsc_1566 dsc_1578 dsc_1603 dsc_1607 dsc_1611 dsc_1674 dsc_1694 dsc_1695 dsc_1715 dsc_1728 dsc_1741 dsc_1866 dsc_1868 dsc_1869 dsc_1883 dsc_1890 dsc_1894 dsc_1903 dsc_1920  dsc_1930 dsc_1938  dsc_1947  dsc_1964 dsc_1982 dsc_2002 dsc_2011 dsc_2016 dsc_2058 dsc_2060 dsc_2070 dsc_2075