มรภ.รอ.จัดโครงการจัดการความรู้ ” พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560″

img_0261

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560″ ขึ้น ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีปัดถา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด และมี อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560

img_0219 img_0226img_0224 img_0227 img_0229 img_0236 img_0239 img_0242 img_0249 img_0252 img_0256 img_0257 img_0268 img_0271

ภายในงานมีการบรรยายโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คุณอริศรา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคลังชำนาญการและคุณทองดี ป้องเขต นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด