มรภ.รอ.จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ และสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

dsc_0488

วันนี้ 4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ พ่อดีเด่น ประจำปี 2560และพิธีมอบทุนการศึกษา วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 อีกด้วย

dsc_0229 dsc_0236 dsc_0242 dsc_0245 dsc_0262 dsc_0263 dsc_0267 dsc_0273 dsc_0290 dsc_0295 dsc_0296 dsc_0297 dsc_0298 dsc_0299 dsc_0301 dsc_0315 dsc_0316 dsc_0319 dsc_0323 dsc_0325 dsc_0327 dsc_0330 dsc_0334 dsc_0339 dsc_0344 dsc_0349 dsc_0355 dsc_0361 dsc_0367 dsc_0373 dsc_0377 dsc_0392 dsc_0399 dsc_0405 dsc_0407 dsc_0421 dsc_0428 dsc_0434 dsc_0438 dsc_0457 dsc_0469 dsc_0485 dsc_0488 dsc_0493 dsc_0503 dsc_0505 dsc_0508 dsc_0510    dsc_0514dsc_0524