มรภ.รอ. จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0120

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

dsc_0045 dsc_0053

dsc_0057 dsc_0060 dsc_0066dsc_0244dsc_0080

dsc_0077 dsc_0089 dsc_0112 dsc_0117 dsc_0128 dsc_0132 dsc_0146 dsc_0180 dsc_0189 dsc_0202 dsc_0214 dsc_0219 dsc_0233 dsc_0238 dsc_0249 dsc_0252 dsc_0261 dsc_0272dsc_0268dsc_0276 dsc_0298

และเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับพระกรุณาธิคุณประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่แข่งขันชนะเลิศการตอบปัญหาทางกฎหมาย และให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดไป สำหรับกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อ “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเยาวชนไทย”โดย สภาทนายความ จังหวัดร้อยเอ็ด และการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1-3 และพิธีมอบถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดยินดีกับรางวันชนะเลิศประจำปีนี้ได้แก่โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาตลับ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายไทย ทรงปรับปรุงศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ตรวจชำระ สะสางกฎหมาย ตั้งโรงเรียนกฎหมาย รวบรวมและแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆ อีกทั้งยังทรงตั้งกองพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อใช้เก็บประวัติผู้ต้องหา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายนิ้วมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรควัณโรคที่พระวักกะ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2463 วงการกฎหมายไทยจึงได้กำหนดให้เป็นวันรพี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์