มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน (โครงการคูปองพัฒนาครู)

dsc_0165

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพทาย โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน (โครงการคูปองพัฒนาครู) โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และอาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมที่หลายหลากจริงและสร้างความสนุกสนานในทุกกิจกรรมอีกด้วย

dsc_0002 dsc_0004 dsc_0020 dsc_0026 dsc_0030 dsc_0042 dsc_0060 dsc_0081 dsc_0111 dsc_0124 dsc_0144 dsc_0147 dsc_0153 dsc_0156 dsc_0165  dsc_0204 dsc_0205 dsc_0206 dsc_0214 dsc_0198dsc_0221 dsc_0229 dsc_0234 dsc_0241 dsc_0242 dsc_0247 dsc_0250 dsc_0255 dsc_0274 dsc_0275 dsc_0277 dsc_0280 dsc_0281 dsc_0304 dsc_0312 dsc_0316 dsc_0317  dsc_0333dsc_0356 dsc_0362 dsc_0388 dsc_0401 dsc_0417 dsc_0421 dsc_0449 dsc_0549 dsc_0552 dsc_0558dsc_0568

ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมที่หลายหลากได้แก่ การรับฟังการบรรยายรับฟังการบรรยาย เรื่องจิตศึกษากับการพัฒนาผู้เรียนเรียน การออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจิตศึกษา โดยอาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ และคณะวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นโครงการ ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงและสร้างความสนุกสนานในทุกกิจกรรมอีกด้วย