มรภ.รอ. จัดโครงการเยาวชนร้อยเอ็ดอาสาพัฒนา

dsc_0214

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเยาวชนร้อยเอ็ดอาสาพัฒนาขึ้น ณ ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านดงหวายและโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 80 คน นักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ 16 คน รวม 136 คน ภายในโครงการมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 2.ฐานกิจกรรมเสริมความรู้ด้านจิตอาสา 3.ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากขวดพลาสติก

dsc_0105 dsc_0127 dsc_0131 dsc_0134 dsc_0146 dsc_0153 dsc_0154 dsc_0171 dsc_0174 dsc_0182 dsc_0185 dsc_0186 dsc_0188 dsc_0191 dsc_0192 dsc_0198 dsc_0199 dsc_0206 dsc_0207 dsc_0214 dsc_0222 dsc_0223 dsc_0235 dsc_0236