มรภ.รอ. ฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

dsc_0176

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  ศรีปัดถา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2560 ฝ่ายสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ภูริต ควินรัมย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง  ในช่วงเช้าฝึกอบรมในภาคทฤษฏี ได้รับเกียรติจากหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการเกิดไฟไหม้ ,การอพยพผู้ประสบภัย ,แผนอพยพหนีไฟ  จากนั้นในช่วงบ่าย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมกว่า 200 คน ร่วมซ้อมแผนในสถานการณ์สมมติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ตึก 7 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลังจากนั้นผู้ประสบเหตุได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบ พร้อมติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปที่งานบรรเทาสาธารณภัยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิง ทีมกู้ชีพกู้ภัย จากอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_0047 dsc_0049 dsc_0052 dsc_0054 dsc_0068 dsc_0077 dsc_0079 dsc_0084 dsc_0085 dsc_0090 dsc_0093 dsc_0095 dsc_0096 dsc_0097 dsc_0101 dsc_0103 dsc_0104 dsc_0108 dsc_0109 dsc_0115 dsc_0131 dsc_0134 dsc_0147 dsc_0151 dsc_0163 dsc_0170 dsc_0183 dsc_0184