NEW

“พนมรุ้งเกมส์” กีฬา สามัคคี มิตรไมตรี เหนือชัยชนะ 12-13 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

dsc_3681

เมื่อวันที่13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์” ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “กีฬา สามัคคี มิตรไมตรีเหนือชัยชนะ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยท่านได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโดยพร้อมเพรียง…

(เพิ่มเติม…)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดใหญ่ในโครงการเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ วันที่ 10 มีนาคม 2562

dsc_3203

วันที่ 10 มีนาคม 2562  เวลา 09.09 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.การุณ พงษ์ศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ผู้ประกอบการSMEsเเละเเรงงานในภาคอุตสาหกรรมเเละอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จังหวัดร้อยเอ็ดเเละจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง.. (เพิ่มเติม…)

งาน เดิน – วิ่ง การกุศลสนับสนุนการศึกษา 20 ปีราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน 10 ก.พ. 2562

dsc_1672

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  เวลา  04.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักกีฬาวิ่ง  ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลสนับสนุนการศึกษา 20 ปีราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน  เป็นจำนวนมาก  (เพิ่มเติม…)

สถาบันจัดการความรู้จัดงานเทคนิคการค้นหา เทคนิคการเขียน เทคนิคการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ

dsc_0389

เวลา 09.19 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีเปิดโครงการกำกับติดตามด้านการจัดการความรู้  “เทคนิคการค้นหา เทคนิคการเขียน เทคนิคการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ”  วันที่ 14  มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

พิธีทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษา และการประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่าราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 มกราคม 2562

dsc_9912

เวลา 07.09 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีทำบุญตักบาตร  มอบทุนการศึกษา และการประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่าราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 7 มกราคม 2562  โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)