มรภ.รอ. ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

dsc_0363

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2560 ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ โดยมี ท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายจรุพล วรวิทยกิจ สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะจากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับการอบรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_0270dsc_0273 dsc_0274 dsc_0275 dsc_0276 dsc_0277 dsc_0285 dsc_0291 dsc_0298 dsc_0302 dsc_0303 dsc_0355 dsc_0363 dsc_0366 dsc_0370 dsc_0378 dsc_0379 dsc_0380 dsc_0390 dsc_0399 dsc_0402 dsc_0403 dsc_0407 dsc_0408 dsc_0409dsc_0411

โดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งคณะทำงานโดยเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 51 คน และนักศึกษา จำนวน 1,568 คน เพื่อเป็นพนักงานแจงนับ ในโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการบันทึกข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ให้กับพนักงานแจงนับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานแจงนับ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในแนวคิด และวิธีการทำงาน และนำความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงกันทุกคน