มรภ.รอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

27783499_1552414694814511_694950109_n

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม 27783239_1552417924814188_63920061_n 27847819_1552417728147541_1742635487_n 27847862_1552417828147531_381358169_n 27848301_1552417768147537_1242138475_n 27848648_1552417841480863_1352386229_n 27848764_1552417654814215_1033876384_n 27848813_1552415004814480_1584453289_n 27849491_1552414788147835_1598574150_n 27935343_1552417511480896_287431423_n27946848_1552417594814221_704236023_o27934885_1552414631481184_586835548_n  27935494_1552414904814490_1853399726_n
กิจกรรมประกอบด้วย 1.พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU ) ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กับ นายอำเภอ ประเด็น “การนำ 5 องค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE 101 ไปแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน” 2.การมอบนโยบาย ด้วยการนำเสนอ “การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561” กับผู้บริหาร รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด น.พ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวเลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และนางบุษศา ประพนธ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด