มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สืบสานงานบุญเดือน 4 ตามวิถีวัฒนธรรมชาวอีสาน

dsc_0502

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. การุณ พงศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบีดฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สืบสานงานบุญเดือน 4 ตามวิถีวัฒนธรรมชาวอีสาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย

dsc_0471dsc_0481dsc_0488dsc_0492 dsc_0502 dsc_0506 dsc_0513 dsc_0521 dsc_0525 dsc_0530 dsc_0533 dsc_0537 dsc_0573 dsc_0574 dsc_0581 dsc_0598 dsc_0609 dsc_0640 dsc_0646 dsc_0657 dsc_0666 dsc_0688 dsc_0699 dsc_0704