มรภ.รอ.เปิดตลาดนัดต้นกล้า

dsc_0302

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ.รอ. ได้จัดโครงการ”การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ(ตลาดนัดต้นกล้า)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์เกรียงไกร กันแก้วรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการในการบริหารจัดการร้านค้าและเป็นการบูรณาการเรียนการสอนราชวิชาด้านบริหารธุรกิจของแต่ละหลักสูตรกับการวิจัยหรือบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้เกิดรายได้ระหว่างการทำงานและระหว่างเรียน มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก ตลาดนี้จะเริ่มประมาณ 16.30 น. ทุกวันจันทร์ บริเวณถนนด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีน สินค้ามีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ที่จอดรถก็สะดวก นอกจากนี้ยังมีเวทีแสดงวงดนตรีสดให้ได้ชมกันอีกด้วย

dsc_0184 dsc_0186 dsc_0189 dsc_0191 dsc_0192 dsc_0195 dsc_0196 dsc_0202 dsc_0214 dsc_0217 dsc_0226 dsc_0229 dsc_0233 dsc_0251 dsc_0257 dsc_0261 dsc_0263 dsc_0273 dsc_0279 dsc_0281 dsc_0284 dsc_0288 dsc_0292 dsc_0294 dsc_0302 dsc_0305