มรภ.รอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

dsc_1498-1

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. อาจารย์ ดร. การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ Dr. He Dong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อและคณะ จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้เข้าเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมร่วมพบปะพูดคุยและวางแผนแนวทางในการทำความร่วมมือด้านการศึกษาในอนาคตต่อไปdsc_1469-1 dsc_1471 dsc_1472 dsc_1473 dsc_1474 dsc_1475 dsc_1477 dsc_1478 dsc_1479 dsc_1480 dsc_1481 dsc_1482 dsc_1483 dsc_1484 dsc_1484-1 dsc_1486 dsc_1487 dsc_1488 dsc_1488-1 dsc_1489 dsc_1489-1 dsc_1490 dsc_1491 dsc_1492 dsc_1493 dsc_1494 dsc_1495 dsc_1496 dsc_1497 dsc_1498-1