มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0565

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร สำหรับนักศึกษาใหม่  ซึ่งมีผู้บริหาร และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีนี้ด้วย  ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรับเข็มเครื่องหมาย  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9   “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

dsc_0002-1 dsc_0002-2 dsc_0002-3 dsc_0002-4 dsc_0002-5 dsc_0002-6 dsc_0002-7 dsc_0002-8 dsc_0002-9 dsc_0002-10 dsc_0002-11 dsc_0002-12 dsc_0002-13 dsc_0002-14 dsc_0003 dsc_0007 dsc_0009 dsc_0016 dsc_0017 dsc_0022 dsc_0024 dsc_0026 dsc_0027 dsc_0035 dsc_0036 dsc_0037 dsc_0040 dsc_0042 dsc_0052 dsc_0071 dsc_0083 dsc_0101 dsc_0123 dsc_0131 dsc_0137 dsc_0148 dsc_0159 dsc_0160 dsc_0179 dsc_0183 dsc_0192 dsc_0215 dsc_0257 dsc_0267 dsc_0275 dsc_0361 dsc_0362 dsc_0376 dsc_0380 dsc_0381 dsc_0390 dsc_0400 dsc_0407 dsc_0411 dsc_0450 dsc_0467 dsc_0484 dsc_0495 dsc_0502 dsc_0514 dsc_0525 dsc_0538 dsc_0548 dsc_0564 dsc_0565