มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

dsc_3214

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้จำนวนมาก  พร้อมใจและตั้งใจมาเพื่อบำเพ็ญกุศลอย่างพร้อมเพรียงdsc_3135 dsc_3139 dsc_3143 dsc_3145 dsc_3150 dsc_3160 dsc_3167 dsc_3176 dsc_3184 dsc_3195 dsc_3197 dsc_3198 dsc_3202 dsc_3206 dsc_3208 dsc_3209 dsc_3210 dsc_3212 dsc_3214 dsc_3222 dsc_3225 dsc_3233 dsc_3241 dsc_3268 dsc_3275 dsc_3279 dsc_3281 dsc_3284 dsc_3285 dsc_3288 dsc_3293 dsc_3294 dsc_3308 dsc_3314 dsc_3328 dsc_3336 dsc_3337 dsc_3341 dsc_3345 dsc_3346 dsc_3374 dsc_3394 dsc_3398 dsc_3400 dsc_3407 dsc_3439 dsc_3458 dsc_3468
dsc_3477 dsc_3478dsc_3468 dsc_3461