ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

dsc_1659

เมื่อเวลา 10.39 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รักษาการผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550dsc_1505 dsc_1509 dsc_1511 dsc_1537 dsc_1540 dsc_1542 dsc_1548 dsc_1549 dsc_1551 dsc_1552 dsc_1559 dsc_1560 dsc_1564 dsc_1566 dsc_1567 dsc_1573 dsc_1576 dsc_1580 dsc_1584 dsc_1585 dsc_1591 dsc_1593 dsc_1594 dsc_1595 dsc_1597 dsc_1604 dsc_1627 dsc_1631 dsc_1633 dsc_1635 dsc_1641 dsc_1646 dsc_1651 dsc_1657 dsc_1659 dsc_1662 dsc_1670 dsc_1671 dsc_1673 dsc_1674 dsc_1675 dsc_1676 dsc_1678 dsc_1679 dsc_1680 dsc_1681