รร.สาธิต มรภ.รอ. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0226

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวพิธีเปิด และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญต่อวงการภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย”นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส ด้วยความสำคัญดังกล่าว คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

dsc_0187 dsc_0209dsc_0198dsc_0214 dsc_0199dsc_0239dsc_0193    dsc_0226 dsc_0217dsc_0228 dsc_0230   dsc_0245 dsc_0255 dsc_0264 dsc_0270 dsc_0276 dsc_0278 dsc_0289 dsc_0305 dsc_0308 dsc_0313 dsc_0315 dsc_0316 dsc_0317 dsc_0320 dsc_0323 dsc_0326 dsc_0332 dsc_0334 dsc_0336 dsc_0341 dsc_0343 dsc_0345 dsc_0346 dsc_0348 dsc_0353 dsc_0354 dsc_0357 dsc_0363 dsc_0369 dsc_0371 dsc_0378 dsc_0379  dsc_0386 dsc_0389 dsc_0408dsc_0381dsc_0399 dsc_0400 dsc_0406