ร.ร. สาธิต มรภ.รอ. ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่

dsc_0809

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนคณาจารย์และบุคลากร โดยการทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ 9 รูป เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561  ณ ลานชั้น 1 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

dsc_0245 dsc_0257 dsc_0260 dsc_0278 dsc_0281 dsc_0290 dsc_0325 dsc_0331 dsc_0335 dsc_0341 dsc_0346 dsc_0347 dsc_0351 dsc_0355 dsc_0363 dsc_0368 dsc_0375 dsc_0383 dsc_0389 dsc_0401 dsc_0418 dsc_0427 dsc_0443 dsc_0449 dsc_0456 dsc_0466 dsc_0482 dsc_0488 dsc_0515 dsc_0517 dsc_0577 dsc_0629 dsc_0645 dsc_0652 dsc_0737 dsc_0749 dsc_0754 dsc_0760 dsc_0765 dsc_0769 dsc_0804 dsc_0809